شرایط و قوانین

  • ثبت نام و عضویت در وبسایت بیت نومی به معنای مطالعه و پذیرش قوانین زیر می باشد.
  • سایت بیت نومی از ارائه خدمات به اشخاص با هویت پنهان معذور است.
  • در صورت هرگونه تخلف از سوی کاربر اعم از استفاده از حساب های هکی، مشخص نبودن منبع پول، پولشویی و … که قصد فریب سایت را دارد، سایت بیت نومی حق خود می داند حساب کاربر را معلق و به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.
  • واریز وجه به حساب سایت بیت نومی توسط شخص ثالث طبق قوانین بانک مرکزي ممنوع میباشد، لذا واریز کننده وجه ریالی و درخواست کننده سفارش باید یکسان باشند. معادل ریالی در هنگام
  • واریز وجه به حساب سایت بیت نومی باید از حساب شخص متقاضی (کاربر عضو و احراز شده در سایت) حواله شود و در صورت نقدي بودن وجه واریزي، باید در فیش مربوطه نام واریز کننده، همان
  • نام کاربر احراز هویت شده در سایت بیت نومی باشد. بدیهی است در غیر این صورت به درخواست حواله مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • قرار دادن حساب کاربری خود در اختیار اشخاص دیگر در صورت محرز شدن، موجب اخراج کاربر از سایت می شود و عواقب ناشی از این امر بر عهده کاربر احراز هویت شده می باشد.
  • در صورت ثبت نادرست حساب گیرنده و یا عدم اطمینان از سمت گیرنده، سایت بیت نومی هیچ گونه مسئولیتی را در این راستا نمی پذیرد.
  • پس از اتمام خرید محصول، مسئولیت محل و مکان و زمان و نحوه استفاده از محصول بر عهده کاربر می باشد.
  • خدمات وب سایت بیت نومی مستقل از هر گروه و سازمانی می باشد.